;

Fakultas Hukum

Guru Besar

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Prof. Dr. Suprapto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Lektor Kepala

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Tavinayati, S.H., M.H.

Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Deden Koswara, S.H., M.H.

Lektor

Dr.Hj.Nurunnisa,S.H., M.H.

Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Lies Ariany, S.H., M.H.

Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Dermawati Sihite, S.H., M.H.

Muhammad Topan, S.H., M.H.

Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.

Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Junaidi Arif, S.H., M.H.

Asisten Ahli

Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H.

Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Arisandy Mursalin, S.H., M.H.